Przejdź do treści
Strona główna » Co to jest krótkie zainteresowanie akcjami i dlaczego jest ważne?

Co to jest krótkie zainteresowanie akcjami i dlaczego jest ważne?

Krótkie odsetki mogą być dość istotnym wskaźnikiem podczas handlu , który może dać wgląd w nastroje rynkowe dotyczące akcji spółki. W tym artykule przedstawimy ten parametr i powiemy, czym właściwie jest, jak można go wykorzystać w handlu i jakie są jego ograniczenia lub ryzyko. Chodźmy.

Co to jest krótkie odsetki?

Podczas handlu ogólnie można otwierać długie i krótkie pozycje (długie i krótkie). Krótkie odsetki odnoszą się wówczas do liczby akcji danej spółki, które są aktualnie pożyczone w celu krótkiej sprzedaży (krótkiej sprzedaży) , ale nie zostały jeszcze odkupione ani zamknięte (innymi słowy, krótkie pozycje traderów nie zostały jeszcze zamknięte). Wskaźnik ten jest często używany do oceny nastrojów rynkowych dotyczących danej akcji lub rynku jako całości.

Wskaźnik ten jest zwykle obliczany na koniec każdego miesiąca obrotowego i wyrażany jako liczba bezwzględna lub jako procent całkowitej liczby akcji dostępnych do obrotu (float). Wyrażenie procentowe jest następnie obliczane jako proporcja akcji, w których występuje zwarcie, do całkowitej liczby akcji znajdujących się w wolnym obrocie i jest bardziej powszechne niż liczba bezwzględna.

W przypadku krótkiej sprzedaży inwestor pożycza akcje, których nie posiada, w oczekiwaniu, że ich cena spadnie . Następnie sprzedaje te akcje na wolnym rynku. Jeśli cena faktycznie spadnie, inwestor może odkupić te akcje po niższej cenie, zwrócić je pożyczkobiorcy (firmie maklerskiej) i zachować różnicę jako zysk. Jeśli jednak cena akcji wzrośnie, inwestor będzie musiał odkupić akcje po wyższej cenie i tym samym stracić.

Skrócenie akcji jest zatem bardziej odpowiednie dla bardziej zaawansowanych traderów , czyli w skrócie dla osób, które mają już pewne doświadczenie z rynkami, gdyż oszacowanie prawidłowego rozwoju rynku może być dość trudne (jednak dotyczy to również wejścia w zakup, tj. długa pozycja).

Co sygnalizuje krótkie oprocentowanie?

Wartość krótkich odsetek może dać nam obraz nastrojów rynkowych dla danej akcji. Co więc mówi nam wysoka liczba lub procent krótkich odsetek?

 • Wysokie krótkie odsetki mogą wskazywać, że duża część inwestorów spodziewa się spadku kursu akcji i bardziej skłania się ku scenariuszowi niedźwiedziemu .
 • Niskie krótkie odsetki oznaczają wówczas coś odwrotnego, tj. duża część inwestorów lub traderów spodziewa się wzrostu ceny i dlatego zajmuje pozycję kupna (długą).

InformacjeKrótkie zainteresowanie można znaleźć na wielu różnych stronach statystycznych i w narzędziach przesiewowych. Dostępna jest np. w Yahoo Finance, gdzie wystarczy wejść w zakładkę „Statystyki” dla wybranej firmy, a następnie poszukać w prawej kolumnie kolumny „Udostępnij statystyki”. Tutaj znajdziesz zarówno parametry „Shares Short”, tj. całkowitą liczbę akcji utrzymywanych w pozycji krótkiej, jak i „Short % of Float”, który reprezentuje procentowe wyrażenie krótkich odsetek.

Śledząc raporty i wskaźnik krótkich stóp procentowych, można z czasem zauważyć potencjalne odwrócenie trendu lub całego sentymentu. Przykładowo, jeśli w następnym miesiącu krótkie oprocentowanie w wysokości 10% wzrośnie do 20% , może to być sygnał ostrzegawczy, który może oznaczać negatywne oczekiwania co do rozwoju kursu akcji spółki i wspomnianej powyżej zmiany trendu spadkowego. Sygnał ten nie może jednak oznaczać 100-procentowego odwrócenia trendu – oznacza po prostu, że coraz więcej inwestorów lub traderów zaczyna stawiać na spadki przy niższych poziomach cen.

Jak wykorzystać krótkie odsetki?

Traderzy mogą wykorzystać krótkie odsetki do:

 1. Identyfikacja potencjalnej krótkiej sprzedaży : Wysokie krótkie zainteresowanie może wskazywać na potencjalną krótką pozycję, czyli sytuację, w której cena akcji gwałtownie rośnie ze względu na potrzebę szybkiego odkupienia akcji przez krótką sprzedawcę po wyższej cenie, aby przynajmniej częściowo zminimalizować ich straty. Może to skutkować jeszcze większym wzrostem ceny akcji.
 2. Nastroje rynkowe : Krótkie zainteresowanie może służyć jako wskaźnik nastrojów rynkowych wobec danej firmy. Wysokie krótkie odsetki mogą sygnalizować pesymizm na rynku, natomiast niskie krótkie odsetki mogą wskazywać na optymistyczne nastawienie inwestorów.
 3. Strategia sprzeczna : niektórzy inwestorzy wykorzystują krótkie odsetki jako wskaźnik sprzeczny. Jeśli krótkie zainteresowanie jest wysokie, mogą zdecydować się na zakup, zakładając, że rynek może być zbyt pesymistyczny i cena akcji może się odwrócić.
 4. Analiza ryzyka : Inwestorzy mogą wykorzystać krótkie odsetki do oceny ryzyka związanego z inwestowaniem w daną akcję. Wysokie krótkie odsetki mogą wskazywać na większą zmienność i potencjalną niepewność co do przyszłego rozwoju spółki.
 5. Śledzenie trendów : śledzenie zmian w krótkim oprocentowaniu może pomóc w identyfikacji zmian w nastrojach rynkowych lub zainteresowaniu daną akcją. Może zatem pomóc traderom w określeniu nadchodzących trendów, z których mogą następnie skorzystać.

Krótkie zainteresowanie akcjami Apple za styczeń 2024 r.

Jednak ogólnie zaleca się stosowanie wielu wskaźników jednocześnie, aby oprzeć swoje założenia dotyczące przyszłego rozwoju na wielu faktach i wskaźnikach. Dlatego używanie tylko jednego wskaźnika może być ryzykowne i wielu traderów naturalnie go unika.

Jakie są limity krótkich odsetek?

Z reguły każdy wskaźnik zawiera również pewne limity, na które trzeba zwrócić uwagę podczas korzystania z niego lub warto o nich wiedzieć. Właśnie z tego powodu traderzy często uciekają się do wielu wskaźników – każdy z nich jest na swój sposób ograniczony, więc pozostaje miejsce na dokładniejszą ostateczną syntezę poszczególnych danych. Wyobraźmy sobie teraz krótkie limity odsetek, które należy wziąć pod uwagę.

 1. Dane opóźnione : Informacje o krótkich odsetkach publikowane są zazwyczaj z pewnym opóźnieniem (co miesiąc), co oznacza, że ​​aktualna sytuacja rynkowa może już różnić się od ostatnich dostępnych danych. Może to spowodować, że analiza nie będzie w pełni dokładna i aktualna.
 2. Niemożność przewidzenia ceny akcji : samo wysokie krótkie oprocentowanie nie gwarantuje, że cena akcji wzrośnie w wyniku krótkiego zawężenia rynku lub dalszego spadku ceny.
 3. Nie określa przyczyny zwarcia : Krótkie odsetki nie ujawniają powodu, dla którego inwestorzy dokonują zwarcia na danej akcji. Może to wynikać z oczekiwań na spadek ze względu na podstawowe fundamenty spółki lub po prostu krótkoterminowych spekulacji. Bez głębszej analizy trudno jest określić rzeczywistą motywację powodującą zwarcie akcji.
 4. Wpływ na zmienność : Akcje o wysokim krótkim oprocentowaniu mogą być bardziej podatne na większą zmienność, co w naturalny sposób zwiększa ryzyko nieudanej transakcji. Szybkie zmiany cen mogą być spowodowane zarówno zmianami fundamentalnymi, jak i czynnikami technicznymi, takimi jak pokrywanie krótkich pozycji.
 5. Manipulacja i fałszywe sygnały : Niektórzy inwestorzy mogą wykorzystywać krótkie odsetki do manipulowania postrzeganiem rynku. Na przykład próby wywołania krótkiej transakcji mogą skutkować sztucznym zawyżeniem ceny akcji, co może nie odzwierciedlać prawdziwej wartości spółki.

Co oznacza krótki ścisk?

Wyraźnie wysokie krótkie odsetki mogą prowadzić do tzw. krótkiego wycisku . To drugie oznacza sytuację, w której cena akcji gwałtownie rośnie w wyniku wymuszonego wykupu akcji przez krótkich sprzedawców, którzy starają się ograniczyć swoje straty.

Krótkie wyciśnięcie może nastąpić nie tylko w wyniku dużego krótkiego zainteresowania, ale także podczas pozytywnego impulsu, który skutkuje wzrostem akcji, a może paniką i wyprzedażami przez krótkich sprzedawców. Może to również zapoczątkować wzrost ceny akcji.

Porównanie krótkiego oprocentowania i współczynnika sprzedaży/sprzedaży

Wskaźnik sprzedaży/sprzedaży to kolejny wskaźnik reprezentujący stosunek wolumenu opcji sprzedaży (które stanowią zakłady na spadek cen) do opcji kupna (które są zakładami na wzrost cen) będących przedmiotem obrotu na rynku opcji . Wskaźnik ten służy do oceny nastrojów rynkowych i oczekiwań inwestorów co do przyszłego kierunku rozwoju rynku lub danej akcji. Wyższy współczynnik sprzedaży/sprzedaży zwykle sygnalizuje nastroje pesymistyczne, podczas gdy niższy wskaźnik oznacza nastroje bycze.

Można zatem porównywać krótkie odsetki i współczynnik sprzedaży/sprzedaży , co daje inwestorowi lub inwestorowi bliższy i bardziej świadomy obraz ogólnych nastrojów na rynku. W porównaniu z krótkimi odsetkami, stosunek sprzedaży do kupna można również monitorować w czasie rzeczywistym lub z minimalnym opóźnieniem.

Wniosek

Krótkie odsetki to jeden z często używanych wskaźników , które mogą dać inwestorom obraz (prawie) bieżących nastrojów na rynku. Jego wartość mówi nam, ile akcji, czyli procent akcji z całkowitej podaży akcji, znajduje się obecnie w otwartych pozycjach krótkich. Wzrost wartości krótkich odsetek często oznacza, że ​​inwestorzy zaczynają bardziej skłaniać się ku niedźwiedziemu scenariuszowi rozwoju cen. Razem z innymi wskaźnikami może zatem stanowić jedno z podstawowych źródeł danych każdego tradera czy inwestora.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail
pl_PLPolish
Optimized with PageSpeed Ninja